Groepen leiden

Teampower
Wat is de Alchemie van de groep? 

Als mens hebben we natuurlijk enorm invloed op elkaar. Iedere groep mensen die dagelijks 
bij elkaar komt of elkaar ontmoet met een specifiek doel, heeft een bepaalde 'chemische' samenstelling door de soort mensen die zich er in bevinden en het doel dat gesteld wordt. 

Het is deze intermenselijke chemie waar een goed leider oog voor heeft, en – bewust of minder bewust – in kan zetten. Respect tonen, luisteren, een compliment geven, of juist iemand begrenzen of diens creatie afwijzen – het zijn eenvoudige mogelijkheden die je als leidinggevende ten dienste staan om één van de groepsleden zich beter te laten voelen of 
juist minder goed. 

Door gebruik te maken van de Taoïstische alchemie brengt Baud een enorme verdieping aan: helder beschrijft het de vijf energetische basisprincipes waar alles wat leeft uit bestaat: de opgaande vuurkracht en het neergaande water, het expanderende hout en het samentrekkende metaal en ten slotte de aardekracht die het energetische midden draagt. 

Elk mens heeft deze vijf krachten in zich, ieder weer in een andere samenstelling. Mensen met veel vuur zijn bijvoorbeeld de enthousiastelingen, degenen met veel water de 'verbinders' in de groep; de metaal-mensen brengen structuur, de hout-mensen beweging, enzovoort.

Hoe herken je als leider de interne alchemie van de mensen met wie je werkt en hoe kun je hier op zo’n manier gebruik van maken dat iedereen tot zijn recht komt? Stel dat er specifieke krachten overheersen of nauwelijks voorkomen in je groep, wat doe je dan? 

TEAMPROCESSEN 

Aangezien deze vijf elementen een tijdsfase in zich dragen, zien we hoe elk creatieproces, 
elk groepsproces, elk doel waar naartoe gewerkt wordt, op interessante wijze doorgelicht 
kan worden.
  • Als de houtfase van elk groepsproces de start vormt (= het nieuwe), wat vraagt dit dan van de leider? 
  • Hoe kan een leider in de vuurfase alle deelnemers en ieders ambitie precies zoveel ruimte geven als het groepsproces toelaat? 
  • Op welke wijze kan de leider zich het beste staande houden in de aardefase, als er mogelijke strijd ontstaat over wat de essentie is van de groep of de thematiek? 
  • Hoe kan in de metaalfase losgelaten worden wat er niet (meer) toe doet en is er een mooie intieme afrondende waterfase?
Met andere woorden: wat vragen deze fases aan de leider en hoe gaat hij of zij om met de Taoïstische basisprincipes als het misgaat, of er bijgestuurd moet worden? Je krijgt inzicht in de groepen waarin jij functioneert of gefunctioneerd hebt: je gezin, familie, opleiding, hobby, werk,... en welke rol de jouwe is.

UITGANGSPUNTEN
  • Een groep is een levende entiteit, met natuurlijke cycli en wetmatigheden. We zullen de groepsprocessen dan ook cultiveren en bijsturen met respect voor deze realiteit. 
  • Je eigen persoonlijkheid is je belangrijkste instrument als groepsleider. Bewust werken met het lichaam is een manier om je persoonlijkheid in balans te brengen. 
  • Groepsenergie is een zeer bepalend aspect van de realiteit van een groep. We gaan hier concreet mee aan de slag. 
  • De visie en de praktijk van het Taoïsme en TGI (thema gecentreerde interactie) zijn de belangrijkste inspiratiebronnen die deze uitgangspunten ondersteunen en zijn dan ook de fundamenten van de teampowermethodiek. 
Wil je vakkundig groepsenergie leren managen? Volg een Teampower Opleiding.
Heb je interesse in een teamtraject of een workshop voor jouw team op maat? Klik hier.
Wil je vakkundig groepsenergie leren managen? Volg een Teampower Opleiding.
Heb je interesse in een traject of een workshop voor jouw team op maat? 

TEAMPOWER,

alchemie van de groep 

Baud Vandenbemden

ISBN 9789079410033
Aantal pagina's: 216
Tarief: € 28,95

Bestellen via:
De begeleider van deze processen is Baud Vandenbemden. Baud heeft 
20 jaar ervaring in het werken met groepen en teams. Hij is auteur van de boeken ‘Teampower, alchemie van de groep’ en ‘Corepower, zelfsturing vanuit je kern’.
Share by: