Collega's over Baud

Collega's over Baud

"Baud als trainer? Ik ervaar hem als betrokken, ervaren, praktisch en flexibel, inspelend op de behoefte van de groep zonder daarbij de grote lijn en het doel uit het oog te verliezen, sfeer makend en ruimte gevend. Daarnaast: betrouwbaar in het nakomen van afspraken."

Peter Pieters, projectmedewerker
"Baud is een integer mens en een geboren coach. Hij kan op elk moment het geplande programma loslaten om zich aan te passen aan de noden van het moment. Baud weet erg goed waar hij mee bezig is en stelt zich daarbij kwetsbaar en liefdevol op. Dit maakt dat je steeds een gevoel van veiligheid hebt wanneer je met hem werkt." 

Lien de Coster, schrijfster
"Meer en meer hebben we jongeren met een kwetsbaarheid op schools- en of persoonlijk vlak. Onze jongeren missen vaak de draagkracht om een probleem op te lossen. Gesprekken werken ondersteunend en geven in het beste geval de nodige inzichten! We waren op zoek naar een training waarbij jongeren kunnen ‘ervaren’ waar hun probleem zit. Tijdens de Corepowertraining ervaren jongeren waar hun grens ligt, de grens van de andere, hun sterkte en kracht. Baud heeft op onze school gewerkt met verschillende groepen leerlingen. De groep van de luidruchtige, impulsieve leerlingen hebben gewerkt rond ‘baas over jezelf’. De andere groep van stille, teruggetrokken, weinige assertieve leerlingen hebben gewerkt rond ‘opkomen voor jezelf’. Positief is dat Baud overlegt en samenwerkt met de interne leerlingenbegeleiding zodat verworven ervaringen en inzichten verder opgevolgd worden door de interne begeleiding. Tijdens en na de sessies heeft Baud ook evaluatiegesprekken met de jongere zelf en de ouders blijven betrokken partij.

De jongere, de ouders en de school ervaren in de meeste gevallen een positief veranderingsproces
In ieder geval kiest onze school voor deze vorming en wordt ze ook opgesteld voor leerkrachten."

Riet Berben, leerlingbegeleidster
"Ik heb Baud leren kennen in 1999 als een joviaal iemand die op een aanstekelijke manier zijn professionaliteit als trainer en coach weet te combineren met humor en een gezonde zelfrelativering. De bijzondere wijze waarop hij lichaamsbewustzijn en spiritualiteit weet te integreren in zijn leven en zijn werk met groepen en individuen is uniek en dwingt respect af. Dit boezemt vertrouwen in en maakt hem letterlijk en figuurlijk tot ‘iemand die er staat’. Thema’s in de sfeer van pesten, grenzen stellen, vecht- en vluchtgedrag, (on)macht versus kracht, positionering en (persoonlijk) leiderschap, recht doen aan je behoefte aan autonomie én verbondenheid,… zijn hem als het ware ‘op het lijf’ geschreven. Hij is in staat deze thema’s te verbinden met zijn eigen geschiedenis en zijn eigen zoektocht. Dit maakt hem tot een authentieke persoonlijkheid die bij uitstek geschikt is om ook anderen te begeleiden rond deze thema’s."

Wim Stevens, collegaShare by: