Boeken

Twee inspirerende boeken:

Boek: Corepower, Zelfsturing vanuit je kern

Corepower, 
Zelfsturing vanuit je kern


  • Weten wat belangrijk voor je is en ernaar leven. 
  • In balans zijn en je balans hervinden als je hem verliest. 
  • Leven in diepe verbondenheid met jezelf en de wereld rondom je. 
Moeilijk? 
Gelukkig is persoonlijk leiderschap iets wat je kan ontwikkelen. 

Het Corepowerboek helpt je bij het vergroten van je integriteit. Oefeningen zo uiteenlopend als meditaties, visualisaties, technieken uit de gevechtssport en het opstellen van psychologische modellen maken dat je kan groeien op de vlakken die jij wil. Het boek is praktisch opgedeeld in verschillende kwaliteiten waar je verbinding mee kan maken: kracht, liefde, wijsheid, spirit en aarde. Simpele vaardigheden als ademen in je buik, je hart openen en je aandacht focussen dienen als opstapje naar complexere vormen van zelfsturing en diepgaande transformaties. Die brengen je fysiek, emotioneel en mentaal meer in evenwicht en voeden je spiritueel. De effecten hiervan worden in je dagelijks leven snel voelbaar door bijvoorbeeld een grotere stressbestendigheid, gezond omgaan met grenzen, werken vanuit je hart en een groter bewustzijn van je doel op aarde.

Ook voor groepen en organisaties kan Corepower vruchtbaar zijn. De methode kan onder meer geblokkeerde groepsprocessen terug in gang zetten, de effectiviteit verhogen en de balans tussen de dynamiek en de opdracht van de groep herstellen.

Corepower steunt vooral op inzichten uit de Chinese filosofie van het taoïsme en de methode voor leidinggeven van themagecentreerde interactie (TGI). 
 
Baud Vandenbemden heeft jarenlang ervaring met het begeleiden van mensen naar diepere verbondenheid. Hij heeft met dit Corepowerprogramma reeds gewerkt bij diverse doelgroepen rond thema’s als leiderschap, agressie, weerbaarheid en sociale en culturele verscheidenheid. 

Lien De Coster hielp Corepower mee op punt zetten. Ze is Corepower master-teacher en kent de methode door en door. Tijdens het leven en reizen op verschillende plekken in de wereld, kwam ze steeds weer tot de kern: leven vanuit integriteit en verbondenheid. Wanneer ze schrijft, streeft ze ernaar dat op basis van die waarden te doen.
Boek: Teampower, Alchemie van de groep

Teampower,
Alchemie van de groep


We voelden de goede energie in de groep’, of: ‘Er was geen chemie tussen de spelers’. Iedereen die met groepen mensen werkt, als docent, trainer, begeleider, coach of manager, herkent deze woorden. Als er ‘goede energie’ is, dan loopt het groepsproces goed. Is die energie er niet, dan stokt het. 
Soms lijkt het alsof we als leider geen invloed hebben op deze groepsenergie. Maar dat is een misvatting. In het boek ‘Teampower, alchemie van de groep’ krijg je inzicht in de werking van bewustzijnsenergie, individueel en in groepen, en leer je hoe je deze als leider kunt aansturen.

Het is deze intermenselijke chemie waar een goed leider oog voor heeft, en – bewust of minder bewust – op in kan spelen. Dit boek geeft hier een enorme verdieping aan:
  • Het energetische aspect van groepswerk wordt handen en voeten gegeven.
  • De vijf psychosociale kernbehoeftes in een groep worden bewerkt.
  • Groepsfasen worden belicht: op een natuurlijke manier inspelen op de natuurlijke cycli in een groep.
  • Alchemie van de groep wordt concreet gemaakt: vakkundig transformatie processen bewerkstelligen.
  • Teampower geeft grip op de groep. Het is een effectieve methode om groepsprocessen te sturen.
  • Een groep is een levende entiteit, met natuurlijke cycli en wetmatigheden.
Baud Vandenbemden heeft brede ervaring in het werken met groepen bestrijkt groepen straatjongeren, schoolteams, meditatiegroepen, cursusgroepen, leidinggevenden..… Hij heeft zijn 20 jarige zoektocht naar het vakkundig en ethisch werken met groepen gedestilleerd in deze methode.

Baud is coach, international trainer en auteur. Hij heeft o.a. een TGI diploma en is leraar bij het Universal Healing Tao instituut. Het boek Corepower, zelfsturing vanuit je kern is ook van zijn hand.

Baud ziet het als zijn missie om een brug te zijn tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen de binnen- en de buitenkant, tussen de vorm en het vormloze.
Corepower, zelfsturing vanuit je kern
Baud Vandenbemden
m.m.v Lien De Coster

ISBN 9789079410033
Formaat: 170 x 240 mm
Aantal pagina's: 216
Prijs: € 28,95
Te bestellen via uitgeverij Conota
Teampower, alchemie van de groep
Baud Vandenbemden


ISBN 9789461537058
Formaat: 190 x 230 mm
Aantal pagina's: 456
Prijs: € 24,95
Share by: