Scholen en Klassen

Kom met uw vraag of thema, en we gaan samen op zoek naar het antwoord:

Teampower
voor scholen en klassen

EEN POSITIEVE KLASSFEER EN EEN VEILIG SCHOOLKLIMAAT

Een veilige, stimulerende en ondersteunende omgeving is wezenlijk om kinderen en leerlingen een positieve schooltijd te laten beleven. Meestal gaat het goed, soms gaat het mis: pesten, onrust, emotionele onveiligheid, veel reageren op elkaar, te weinig empathie en verdraagzaamheid,... Gedrag dat vroeger zinvol of nuttig was past niet altijd bij de huidige situatie. Deze niet passende gedragspatronen kunnen zeer hardnekkig zijn. Corepower en Teampower zijn effectieve methodieken voor klassen en teams om deze patronen om te buigen naar constructiever gedrag.

WERKEN AAN DE KLASCULTUUR
met korte en intensieve trajecten

Van pesten naar respect, van onrust naar focus,... Samen met de klas en de leerkracht werken we aan duurzame verandering tijdens korte en intensieve trajecten. De meeste trajecten duren 6 tot 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Soms wordt de groep tijdens een deel van het traject in twee gesplitst. Indien nodig en gewenst kan er ook een paralel coaching traject met de leerkracht opgezet worden. Indien nodig worden er ook ouderavonden georganiseerd om het proces te ondersteunen.

LEERKRACHT ZIJN VANUIT JE KERN

De leerkracht is het anti-pest programma!: Integriteit, gezond gezag, constructief omgaan met grenzen, warme en betekenisvolle relaties opbouwen met je klas én de individuele leerlingen, inzicht in jezelf en hierin gepast transparant zijn,… Vanuit deze basishouding kun je positieve en gezonde klasrelaties cultiveren.

TEAMONTWIKKELING

Zoals een team met elkaar omgaat, zo zullen de kinderen in school ook met elkaar omgaan.
Inhoudelijke ontwikkeling via Corepower: bijvoorbeeld: gezonde grenzen, gezonde school, werken met emoties, professionele nabijheid,... of het begeleiden van teamprocessen.

LEIDERSCHAP ONDERSTEUNEN

Ondersteuning van directie en kaderleden door coaching of consultancy. 
Zoals het team met elkaar omgaat, zo zullen de kinderen in school ook met elkaar omgaan.

TEAMPOWER,

alchemie van de groep 

Baud Vandenbemden

ISBN 9789079410033
Aantal pagina's: 216
Tarief: € 28,95

Bestellen via:
De begeleider van deze processen is Baud Vandenbemden. Baud heeft 
20 jaar ervaring in het werken met groepen en teams. Hij is auteur van de boeken ‘Teampower, alchemie van de groep’ en ‘Corepower, zelfsturing vanuit je kern’.
Share by: